woensdag 25 september 2013

Combineren van meerdere databronnen in PowerPivot en de enorme efficiencyslag in tijd.

Afgelopen week werd me gevraagd mee te denken over een oplossing om naast commerciële stuurinformatie vanuit een CRM pakket ook financiële gegevens vanuit Exact te betrekken in één rapportage vanuit meerdere entiteiten.

Kortom, een leuke uitdaging om eens verschillende SQL databases met elkaar te koppelen via PowerPivot, gebruikmakend van PowerQuery, om de juiste informatie te masseren en samen te voegen.

Ik wist dat deze rapportages tot op heden handmatig middels plakken en knippen, filteren etc vanuit diverse bronnen werd samengevoegd. De rapportages hadden een frequentie van 1x per kwartaal en waren erg arbeidsintensief te noemen. Gemiddeld 2 weken per jaar werd eraan gewerkt.

De uiteindelijke format werd aan mij voorgelegd met de uitdrukkelijke wens om de stuurinformatie sneller en op maandelijkse frequentie te rapporteren.  Natuurlijk kost het tijd uit te zoeken waar de informatie in de verschillende tabellen staat opgeslagen en volgende deze juist te koppelen zodat er nuttige informatie ontstond.   Het koste me uiteindelijk 2x een halve dag om te ontwikkelen.

Ik kan nu met behulp van één slicer iedere klant of klantengroep selecteren voor een bepaalde periode en terugblikken op oude periodes en natuurlijk een grafische weergave van het verloop presenteren. Een report per klant opstellen kost me nu 10 seconden. 

Hieronder de uiteindelijke structuur in PowerPivot  met daarin :
1. CRM/verloningstabellen uit Flexservice SQL2005
2. gefilterde en gemasseerde tabellen uit Exact SQL2008
3. Hulptabel uit Excel
Geen opmerkingen:

Een reactie posten